Licence 2014

K získání licence na rok 2014 je nutné:

- vyplnit žádost,

- opatřit jí potvrzením od lékaře (děti mladší 12 let musejí mít potvrzení od sportovního lékaře),

- podepsat (žadatelé o licenci, kterým ještě nebylo 18 let musejí mít podpisy obou rodičů úředně ověřeny. V případech kdy jsou rodiče soudně rozvedeni stačí úředně ověřený podpis rodiče, kterému bylo dítě soudně svěřeno do péče a jeho místopřísežné prohlášení, že je mu dítě svěřeno do péče.)